Toppidrett

Sæteråsen stall og rideskole samarbeider med Stangnes-Rå VGS idrettslinje.

Elever som ønsker å ta toppidrett ridning kan velge å gjøre dette gjennom idrettslinja på RÅ vgs lokalisert på Borkenes, Sæteråsen ligger i Tennvassåsen som ligger omentrent midt mellom Harstad- og Borkenes sentrum.

2019 kullet fv.Lea S.Kristensen ,Anne R.K-Hansen og Erle A.Paulsen

Toppidrett ridning

Som tilbyder av toppidrett ridning i Troms er vi svært glad for den støtten vi får fra de to kommunene som samarbeider for å få et solid og bærekraftig miljø innen ryttersporten på toppnivå her nord.

Undervisningen foregår tirsdag og fredag de første skoletimene. Elevene forventes å ha egen hest, fortrinnsvis oppstallet på Sæteråsen.

Privatundervisning

Det legges også opp til egne kurs for toppidrettselevene både på ukedager, men også i helgene med gjestetrenere. Denne undervisningen betales av elevene selv og dekkes ikke av skolen.

Stevneoppfølging

Vi samarbeider på stallen for å få alle med på stevner.Ved stort behov av stevnetransport vil dette tilbudet utvides utover det miljøet på stallen sørger for idag.

Anne-Rebekka reiser på en del stevner selv og følger naturligvis opp sine elever på stevneplassen , under oppvarming og ved videre behov.

Transport til og fra undervisning i skoletida.

Alle skoledager går der skolebuss fra Harstad sentrum, den er på stallen 07.35. Buss til skolen etter endt undervisning går fra krysset ved hovedveien som er 2km fra stallen. Det går buss forbi til skolen slik at elevene når tilbake tidsnok.

Bomuligheter

RÅ vgs har internat.

Vi satser på å kunne tilby boplass til våre elever etterhvert.

Meny