Ridehus

Ridehuset består av

Ridehus 30x50 Massivtre(ferdigstilles vinteren -20)
-Ridebane 25x40m, Tribune 4x40m
-Rampe til påstigning
-Tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse
-Oppholdsrom,kontor og galleri med utsikt inn i ridehuset. 2etg
-Stall med direkte inngang i ridehuset, 9x30m 1etg

I første etasje har vi lagt vekt på komfort til hest og bruker, derfor er det stor stelleplass til hestene, garderobe med toalett/dusj. Oppvarmet salrom tilrettelagt undervisning.


Utkast plantegning 1etg.
Utkast plantegning 2etg.

Tegningene er utkast til ideen .

Regler for bruk av ridehall

 ·     Møkkeplikt – legger hesten din igjen etterlatenskaper skal dette fjernes umiddelbart så det ikke blir tråkket rundt i hele ridehallen. Observert brudd på møkkeplikten medfører bot 500 kroner per gang.

·     Leiing og skritting skjer alltid innenfor firkantsporet. Trav og galopp på firkantsporet. Øvelser som holdt og overganger skal gjøres innenfor sporet.

 • Firkantsporet har forkjørsrett, storvolter har vikeplikt.
 • Vi jobber i stillhet.Unngå høye rop, prating og smatting som kan sjenere andre. Unngå også voldsom korrigering som kan påvirke andre ekvipasjer.
 • Undervisning har førsterett på banen.  Vis respekt og hensyn til treneren om du får ri samtidig som det foregår undervisning.
 • Det er strengt forbudt med løse hester både på utebanen og i ridehuset. Longering er forbudt i ridehuset og skal kun gjøres på utebanen. Max 2 andre ekvipasjer på banen, spør først om det er ok at du longerer.
 • Maks antall inne på banen/hallen ved friridning 8 stykk.
 • Siste rytter som forlater ridehuset er ansvarlig for slukking av lys og lukking av dører og     porter.
 • Vedlikehold av ridebanebunn ute og inne skal gjøres av opplært personell.
 • Det er ikke tillat med hunder som bråker i ridehallen utenom organiserte treninger.
 • Andre leietakere følger de oppsatte reglene, samt sin særavtale.
 • Bruk av hjelm er påbudt , overtredelse medfører bortvisning og årskortet blir inndratt uten     refusjon.

·     Rir du uten å ha betalt blir du fakturert med kr 1000.

Din hest og din sikkerhet er viktig for oss, derfor gjelder følgende for bruk av hindermateriell og hopping.

 • Bomarbeid kan gjøres alle dager. Rydd inn bommene før du forlater banen.
 • Det er kun ekvipasjer på Lett nivå feltritt eller LA nivå i sprang som kan hoppe uten hjelp. Ekvipasjen kan da kun hoppe på et lavere nivå enn det de konkurrerer. Det skal finnes bakkepersonell som kan utføre førstehjelp under hoppingen. Hindermateriell skal ryddes inn før banen forlates.

Vi forbeholder oss retten til å revidere hallreglene ved behov.

Meny