Terapiridning i Harstad

Ridefysioterapi ved Sæteråsen stall og rideskole

I samarbeid med Sæteråsen stall og rideskole, etableres et tilbud om ridefysioterapi i Harstad og Kvæfjord fra september 2020.

 Hva er ridefysioterapi?

Ridefysioterapi er en behandlingsform hvor fysioterapeuten bruker hestens bevegelser som virkemiddel i behandlingen. Hestens rytmiske bevegelser overføres til rytteren.Dette er spesielt gunstig for opptrening av balanse, styrking av holdningsmuskulatur, symmetrisk muskelarbeid og koordinasjon. Når rytteren finner en god stilling på hesten og følger dens bevegelser, kan dette også løse opp spenninger i muskulatur. Andre målsettinger ved ridefysioterapi kan være sansetrening, generell motorisk trening, stimulering av konsentrasjonsevne og sosial tilpasning. Ridefysioterapi foregår oftest i grupper, med individuelt tilpassede utfordringer. Behandlingsformen utøves i dag over hele verden som et verdifullt tiltak, både innen somatisk og psykiatrisk behandling. Ridefysioterapi ble tidligere kalt terapiridning.

 

Hvem kan få ridefysioterapi?

Personer med sykdom og/eller funksjonshemming som gir bevegelses-, balanse- og /eller koordinerings vansker. Personer med fysisk eller psykisk funksjonshemming, som medfører at vanlige aktiviteter ikke fører frem til en rimelig grad av fysisk utfoldelse. Ridefysioterapi kan være en erstatning for, eller et supplement til tradisjonell fysioterapi.

 

Hvordan foregår timene?

Iløpet av de første ridetime vil det gjøres en vurdering av om tilbudet er egnet for deg. Timene vil foregå inne i ridehus, på uteridebane eller på skog stier rundt anlegget. Ridefysioterapi er oftest i grupper på 2-4 ryttere. Ridefysioterapeuten velger ut en passende hest til den enkelte rytter. Dersom det viser seg at en annen hest passer bedre, kan det bli endringer.

 

Timene varer i 45 minutter inkludert av- og påstigning. De aller fleste med bevegelses utfordringer vil føle seg slitne etter 30 minutter oppå hesteryggen.

Hva koster det?

Egenandelener kr 350,- per ridetime. Dette dekker leie av hest, utstyr og en person til å føre hesten.

Innbetalt kurs avgift refunderes ikke dersom avbestilling skjer samme dag. Det er dessverre heller ikke mulig å ta igjen ubenyttede timer.  

 

Transport

Dersom du av helsemessige årsaker ikke kan benytte rutegående transport eller egen bil til og fra ridefysioterapi, kan ansvarlig fysioterapeut fylle ut rekvisisjon for bruk av drosje ved bidrags reiser. Si fra på forhånd om du trenger dette.

 

Hva må du selv ordne med før du starter?

Spør fastlegen din om du trenger ny stivkrampesprøyte nå når du har fast kontakt med hest.

Du må ha med deg en ledsager og ha på klær som er komfortable å sitte i sal med, og klær som passer til temperaturen og eventuell utendørs ridning. Skoene du bruker må ha en markert hæl for ikke å kunne skli gjennom stigbøylen.

 Sæteråsen stall og rideskole har hjelmer til utlån, og du må selv sørge for å hente en hjelm, slik at du er klar til ridning når timen din starter.

Alle ryttere skal fylle ut et skjema med opplysninger om seg selv og signere en risikoerklæring. Dette må være levert før første ridetime. Fall fra hest kanskje. Dette kan høres skummelt ut, men er oftest udramatisk. Det er mulig å tegne egen ulykkesforsikring hos de fleste forsikringsselskap.

Tilbudet vil drives av autorisert ridefysioterapeut Cecilie Jakobsen Steiro.

Cecilie Jakobsen Steiro er utdannet fysioterapeut fra UiT i 2003, hun har en mastergrad i folkehelsevitenskap og har jobbet primært i fagfeltet nevrologi ved UNNTromsø. Våren 2014 flyttet hun hjem til Kvæfjord og jobber som kommunal fysioterapeut. Hun har drevet aktivt med hest og ridning i 25 år og tidligere drevet ridefysioterapi ved Olaåsen gård.

 Tilbudet følger skoleruta for kommunene i Sør-Troms.

 Påmelding/spørsmål: csteiro@gmail.com   tlf: 99166609
Velkommen til Sæteråsen! Ridning er kult!:-)

 

 

Meny