Stall Sæteråsen er en del av Sæteråsen Gård.

Dette gir oss mange muligheter hele året.

På sommeren tilbyr vi gårdsbesøk , samt beitevandring hvor man kan få se kyr og hester i fri utfoldelse.

Turridning i Harstad

  • Gårdsbesøk for store og små grupper

Tilrettelagt undervisning

Uansett utfordringer kan vi bistå med et tilrettelagt opplegg, kreves at personen som skal ri har med seg en hjelper ved store språkvansker.

Muskelfunksjonalitet kreves for en viss sikkerhet.

Opplegg er utarbeidet i samarbeid med fysioterapaut.

Priser fra 500kr

Ridehall i Harstad.

Ridehallen kan leies til andre aktiviteter enn ridning.

Booking tjenesten finner du her

Konkurransemiljøet

På Sæteråsen stall og rideskole har det alltid vært fokus å få frem konkurranseryttere, vi som ønsker å trene, lære og fokusere på konkurranseaspektet i ridning.

Som gruppe på stallen trener vi sammen, legger til rette og hjelper hverandre. Det er kultur på stallen for å ha høy kvalitet på vedlikehold av hester og utstyr, samt treningstiden brukt sammen med ridelærer, innleide instruktører såvel som egentreningen som er lagt opp i samråd med ridelærer.

De mer rutinerte konkurranserytterne tar med seg de nye, og veileder den nye ekvipasjen og teamet rundt slik at de skal få en trygg og velinformert vei inn i konkuransemiljøet.

Ofte sitter vi på undervisningsrommet å drøfter hva som fungerer bra eller ikke så bra, hvordan man skal fore, trene eller hvilket mål man har for de neste månedene.

Alle er velkommen til oss, og vi lover tett oppfølging både hjemme, treninger og på stevner.

-Team Sæteråsen

Meny